Muis Dan Pendidikan Islam Di Singapura

MERRI NATALIA S/SP
MUIS yaitu tubuh yang bertanggung jawab dalam peresmian anggota Lembaga Pentadbir Masjid dan pengurusan masjid. Sekarang terdapat 69 buah masjid di Singapura yang mana 22 buah masjid yaitu masjid yang telah dibina di estet perumahan melalui Dana Pembinaan Masjid (DPM). DPM telah dimulai semenjak tahun 1975 di mana pemerintah telah membantu dengan prosedur potongan honor sumbangan pekerja Islam. Masjid ini, selain memiliki dewan musolla untuk solat, juga dilengkapi dengan ruang maslahah untuk kegunaaan jemaah, bilik persidangan, dewan serbaguna atau oditorium, bilik-bilik darjah untuk madrasah, kelas-kelas dan bengkel, pejabat pentadbiran dan madrasah, bilik aktiviti untuk jadwal pembangunan sosial

dan lain-lain. Untuk memastikan masjid memiliki sistem pengurusan dan ditadbir dengan baik, suatu proses peresmian yang ketat lagi terang dilakukan bagi memastikan hanya calon- calon yang terbaik akan menduduki kepimpinan masjid-masjid Singapura. Proses ini bermula dengan mengundang individu yang berminat untuk berkhidmat di masjid yang dibuka kepada seluruh masyarakat Islam Singapura melalui iklan surat kabar dan notis di masjid-masjid. Antara syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh para pemohon yaitu latar belakang yang baik dan higienis dari rekod jenayah dan tidak pernah muflis. Para pemohon yang pernah berkhidmat sebagai sukarelawan dalam jabatan kuasa kecil di masjid akan diberi keutamaan. Selain dari itu, MUIS juga mengambil  nasihat dan pandangan pemimpin-pemimpin masyarakat yang disegani sebelum peresmian dilakukan. MUIS juga telah mengadakan Sistem Pembangunan Masyarakat Masjid yaitu suatu system sukarelawan di masjid-masjid semoga aktivis-aktivis yang berkhidmat di masjid sanggup dipantau untuk tujuan ekspansi tanggungjawab, pengiktirafan dan penghargaan menerusi anugerah dan sebagainya. Satu prosedur juga telah dilakukan  oleh MUIS untuk memastikan keutuhan perjalanan pimpinan gres masjid, Selain dari memiliki Peraturan Pengurusan Masjid dan Peraturan Kewangan Masjid, seseorang individu dihentikan memegang jabatan-jabatan penting menyerupai Pengurus atau Bendahara untuk lebih dari dua penggal berturut-turut (setiap penggal yaitu untuk jangkamasa dua tahun). Semua masjid di Singapura dikehendaki oleh undang-undang di bawah Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Amla) untuk menyerahkan akun keuangan mereka untuk diaudit pada setiap tahun (diaudit oleh juruaudit luar yang diluluskan) sehingga memastikan segalanya mengikuti Piawai Perakaunan Singapura dan Peraturan Kewangan Masjid (MFR). Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar sumber keuangan masjid yaitu ;

1. Donatur masyarakat setempat
2. Infak dan sedekah
3.Subsidi kerajaan.
Hal ini juga sanggup memastikan ketulusan dan memperlihatkan keyakinan dan dogma kepada masyarakat Islam Singapura yang telah menyumbang kepada dana masjid untuk
majunya pendidikan islam di mesjid singapura .
a.       Membentuk Semula Perisian
 Masjid perlu membentuk semula perisian atau acara dengan menumpukan kepada Pembelajaran Islam dan Pembangunan Sosial yang mencorakkan kehidupan Muslim demi menghayati agama dan bersikap progresif. Sudah tentu ini memerlukan pendekatan berbeza untuk memberikan dengan lebih berkesan ilmu agama dalam menangani cabaran kumpulan usia yang berbeda. Ini juga memerlukan dibangunnya masjid sebagai masjid kejiranan (constituency) yang menyentuh setiap kalbu masyarakat sekitarannya. Membentuk Semula Perisian ini dibagikan kepada dua aspek yaitu Membentuk Semula Perisian Pembelajaran Islam dan Pembangunan Sosial.
b.      Membentuk Semula Perisian – Pembelajaran Islam Dalam konteks Singapura,
 Masjid telah memberi banyak sumbangan dalam memenuhi keperluan pembelajaran Islam bagi ummah. Namun, kita perlu menyimak dan menilai Strategi, menyerupai Merombak kurikulum Strategi utama dalam membentuk kehidupan beragama ummah sudah tentulah memastikan setiap Muslim mendapatkan Pendidikan Islam sesuai dengan golongan usianya. Ini memerlukan perisian Pendidikan Islam di masjid dirombak dan jadwal jangkauan ini hendaklah mendekati setiap Muslim di sekitaran masjid. Berdasarkan Sistem Pendidikan Islam Singapura (Singapore Islamic Education System-SIES) pada Julai 2004, MUIS telah mempelopori Pendidikan Asas Islam siri jadwal L.I.V.E (Learning Islamic Values Everyday) yang memastikan pendidikan agama mengisi keperluan khusus masyarakat Islam dalam suasana kosmopolitan dan modern baik dari belum dewasa hingga dewasa. Pendekatannya yang merangsang dan intreraktif itu telah menerima respon yang sangat intensif dari pelajar, orangtua, guru-guru dan masyarakat di Singapura. Sebagai permulaan melalui jadwal Umur 5 tahun hingga 8 tahun, pendidikan agama akan menjadi lebih berkesan sebab masyarakat Islam sanggup mengamalkan dan memahami Islam dalam konteks realiti yang sedia yang ada. Sarana Pendidikan Islam Selain pendidikan asas untuk masyarakat I
slam, beberapa masjid di Singapura juga telah dikenal niscaya sebagai Pusat Pendidikan Islam khusus dalam beberapa bidang Pembelajaran Islam. Antara bidang ini termasuklah pengajian Al-Quran dan Hadis, kepahaman antara agama dan Peradaban Islam. Ini yaitu untuk membangunkan kepakaran dan khidmat agama setempat yang mencukupi demi mengisi keperluan menyeluruh ummah. Masjid-Masjid tersebut ialah : Masjid Kampong Siglap – Pengajian Al-Quran/Tahfiz Masjid Omar Kg Melaka – Pengajian Al-Quran/Tahfiz Masjid Assyafaah – Pengajian Hadis Masjid Assyakirin – Tamadun Islam Masjid An-Nahdhah – Pusat Harmoni Masjid An-Nur – Pengajian Bahasa Arab Masjid En-Naeem – Pemikir Islam Masjid Darussalam – Islam dan Pemikiran Barat Masjid Al-Iman – Pengajian Fiqh Jati Diri Muslim Singapura [ SDM ] Sebagai taktik menyeluruh untuk mengakibatkan masyarakat Islam yang makmur, cemerlang dan memberi sumbangan aktif kepada Singapura, MUIS dengan proteksi pihak-pihak kepentingan (stakeholders), telah membuat suatu model masyarakat cemerlang. Agendanya ialah untuk membangun Masyarakat Islam Cemerlang yang menghayati agamanya di samping berjaya dengan mengamalkan 10 ciri luhur Masyarakat Islam Cemerlang Singapura yaitu:
1.      Berpegang teguh akan prinsip Islam sambil beradaptasi dengan konteks yang berubah.
2.      Mempunyai moral dan sifat kerohanian yang utuh, bisa mengatasi kesabaran dan kehidupan masyarakat modern.
3.      Progresif, mengamalkan Islam lebih dari pada sekadar ritual/bentuk dan sanggup beradaptasi dengan arus pemodernan.
4.      Menghayati tamadun dan sejarah Islam dan berupaya memahami warta semasa.
5.      Menghargai lain-lain ketamadunan dan yakin diri untuk berinteraksi serta mencar ilmu dari masyarakat lain.
6.      Percaya bahawa Muslim yang baik yaitu rakyat yang baik.
7.      Dapat beradaptasi sebagai golongan yang memberi sumbangan dalam masyarakat berbilang agama dan negara sekular.
8.      Membawa kesejahteraan kepada semua dan menggalakkan nilai dan prinsip islam.
9.      Tidak menyendiri dan mengamalkan kehidupan beragam islam
10.  Menjadi rujukan dan ilham kepada semua. Namun pendekatan ini bukanlah untuk mewujudkan satu jenama gres Islam. Sebaliknya ia yaitu suatu pengiktirafan kepada kehidupan masyarakat Singapura yang beragam dan tidak menafikan aneka cabaran yang dihadapi setiap anggotanya dalam perjuangan membentuk jati diri Muslim Singapura.
c.        Metode atau taktik Membentuk Semula Perisian – Pembangunan Sosial
Masjid-masjid di Singapura juga berperan penting dalam pembangunan sosio-agama masyarakat. Walaupun penting bagi masjid menjadi daerah berwenang bagi ibadah dan pembelajaran Islam, konteks Singapura menuntut masjid juga memainkan peranan lebih besar lagi dalam pembangunan sosio-agama bagi masyarakat. Dalam konteks kini, perjuangan masjid ini sanggup memberi nilai tambah kepada agensi yang ada dengan melengkapi perjuangan mereka menghubungkan golongan yang memerlukan dengan penyedia khidmat sosial. Tiga taktik dan sembilan cadangan telah dikenal niscaya dan disetujui. Antara tiga taktik itu ialah :  Strategi 1 : Masjid Mesra Belia, Belia merupakan golongan yang besar dalam masyarakat Islam Singapura. Dengan arus pemodernan yang sangat pesat, sekitaran sosial yang meluas jadwal belia ini telah diambil secara serius oleh pimpinan masjid menerusi panduan mesra belia untuk mewujudkan ruang dan kecenderungan yang sesuai untuk belia dikala di masjid. Kawasan ‘lepak’ belia yang ‘gerek’ dengan ciri tersendiri telah dilaksanakan di beberapa masjid dan pendekatan lebih mesra untuk menarik belia ke masjid. Pekerja sosial belia (youth worker) juga telah digajikan di beberapa masjid untuk menangani duduk kasus belia secara profesional untuk mengadakan jadwal pembangunan belia secara lebih teratur dan berkesan.  Strategi 2 : Masjid Mesra Keluarga, Untuk menjadi masjid yang mesra keluarga, beberapa masjid juga telah diubahsuaikan untuk menjadi sentra bagi acara bersama keluarga. Pendekatan ini telah diambil demi mengakibatkan masjid mesra keluarga dan menangani kasus keluarga. Antara langkah yang telah diambil ialah dengan meningkatkan peranan Imam Eksekutif masjid selain sebagai memimpin pembangunan kerohanian jemaah juga mencakup kiprah Naib Kadhi. Lantas pasangan muda yang nikah akan terus menerima bimbingannya sebagai pembimbing (mentor) pasangan tersebut.  Strategi 3 : Masjid Mesra Masyarakat,  Usaha juga telah dilakukan oleh beberapa buah masjid untuk mengakibatkan masjid mesra masyarakat dalaman (internal), luaran (external), pemimpin akar umbi, organisasi/institusi sekitaran masjid dan organisasi pemerintah. Antaralain yang telah dilakukan untuk jemaah dalaman masjid ialah menyerupai Sesi Bertemu Jemaah (Meet Jemaah Session) di mana sesi bual mesra bersama jemaah untuk lebih kenal, mendapatkan maklum balas dan memaklumkan jadwal masjid kepada jemaah. Bagi jemaah luaran jadwal lawatan ke rumah-rumah penduduk Islam telah dilakukan untuk selain berkenal mesra, mendapatkan maklum balas dan memberikan jadwal acara masjid kepada penduduk yaitu juga untuk memantau sekiranya ada penduduk yang bermasalah maka sanggup diberi proteksi atau disalurkan kepada badan-badan bantuan. Sistem ‘qaryah’ juga telah dilaksanakan oleh beberapa masjid sebagai rangkaian jabatan kuasa kecil masjid di estet-estet perumahan untuk memberi maklum balas masyarakat, merangsang semangat sistem proteksi keluarga berangkai dan menyalurkan keluarga susah dalam kejiranan kepada masjid. Dalam konteks yang lebih besar, MUIS dengan beberapa masjid juga telah mengadakan perjuangan untuk menonjolkan imej kasatmata Islam menerusi projek “Rahmatan Lil Alamin”. Ini yaitu projek muhibah masyarakat dan proteksi ihsan tanpa mengira kaum dan agama. Ini yaitu sejajar dengan agama Islam sebagai “rahmat” atau kesejahteraan kepada setiap orang di Singapura khususnya di seluruh alam. Contoh projek yang telah dijalankan di luar negeri ialah proteksi mangsa Tsunami di Aceh dan di dalam negeri menyerupai membersih pantai Sembawang di Singapura setiap bulan sekali bersama badan-badan akar umbi penduduk bukan Islam. Ini yaitu antara perjuangan untuk membetulkan jawaban negative terhadap Islam akhir citra tidak sempurna oleh media sejagat.
d.      Menyusun Semula Kepimpinan Dalam perjuangan untuk meningkatkan pengurusan masjid semoga lebih berkesan dan efektif.
MUIS sentiasa berusaha untuk memperkasa kepimpinan masjid dengan meningkatkan kemahiran pengurusan dan pembangunan masjid. Tiga taktik dan delapan cadangan telah disetujui dalam menyusun semula kepimpinan. Tiga taktik itu ialah : Startegi 1 : Menilai kembali struktur pimpinan masjid untuk meningkatkan martabat kepimpinan. Strategi 2 : Memperkukuh dan meningkatkan lagi kepimpinan masjid Strategi 3 : Memberi semangat sivik melibatkan masyarakat sekitaran Strategi.
e.       Menyusun Semula Kepimpinan Masjid Pimpinan merupakan faktor utama dalam melakukan jadwal pembentukan semula masjid.
Dengan warta masyarakat yang kian rumit, pimpinan masjid perlu mengambil peranan yang lebih taktik dengan melakarkan rencana jangka pendek dan panjang diterap serta dipantau secara tetap. Ini bermakna pengurusan masjid harus ditugaskan kepada pekerja sepenuh masa dan memiliki kepakaran dalam ilmu pengurusan. Justru itu Muis telah memperkenalkan skim Pemimpin Eksekutif Profesional (PEL) menyerupai Pengerusi Eksekutif, Setiausaha Eksekutif dan Pengurus Masjid.
f.        Menyusun Semula Sistem MUIS
Dalam perjuangan untuk menyusun semula sistem telah mengenal niscaya tiga taktik dan tujuh cadangan. Tiga taktik itu ialah : Strategi 1 : Mengenal dan Melaksanakan Idea Keusahawanan Sosial Sebuah sentra urusan perkongsian khidmat telah ditubuhkan dengan usahasama MUIS dan masjid. Dengan ditadbirkan secara profesional, sentra ini telah memperlihatkan khidmat bersama yang bermutu dan mematuhi syarat berkanun. Proses khidmat penting menyerupai buku kira-kira dan perakaunan, pentadbiran sumber manusia, teknologi maklumat dan penyenggaraan masjid telah dipusatkan demi menikmati penjimatan besar ekonomi. Hasilnya, kos pengendalian keseluruhan sanggup dikurangkan, sumber digerakan untuk tugas-tugas utama dan syarat-syarat berkanun dipatuhi dengan lebih baik. Beberapa masjid di Singapura telah mula memakai khidmat bersama (shared services) ini.
Strategi 2 :Memaksimumkan Pulangan dengan Perkongsian Sumber Sebuah sentra urusan perkongsian khidmat telah ditubuhkan dengan usahasama MUIS dan masjid. Startegi 3 : Masjid Contoh Cemerlang, Selain daripada Anugerah Masjid Cemerlang yang dianjurkan MUIS semenjak tahun 2000, ia juga telah memperkenalkan Sistem Masjid Cemerlang (Mosque Excellence System – MES) demi pengurusan yang baik. Sistem ini menyediakan kerangka menyeluruh bagi masjid untuk mencapai peningkatan, pertumbuhan dan pembangunan. Ia mengandungi ‘benchmar
k’ bagi Lembaga Pentadbir Masjid (LPM) untuk menyediakan khidmat bermutu tinggi kepada jemaah, di samping memastikan sistem dan sumbernya sanggup tumbuh demi mencapai MES telah dibangunkan berdasar kerangka Anugerah Kualiti Singapura (Singapore Quality Award – SQA) yang disandarkan pada Anugerah Kualiti Kebangsaan Malcolm Baldridge Amerika Syarikat, Anugerah Kualiti Eropah dan Anugerah Kecemerlangan Niaga Australia. Masjid yang ingin mendapatkan Pensijilan Masjid melalui MES hendaklah membuat evaluasi MES terlebih dahulu sebelum proses pengiktirafan boleh dianugerahkan. Masjid yang dianugerahi sijil ini boleh berkongsi amalan terbaik mereka dan boleh juga menerima pengiktirafan kebangsaan dengan memohon Anugerah Kelas Kualiti Singapura (Singapore Quality Class – SQC) dan meneruskan perjalanan ke arah kecemerlangan
DAFTAR PUSTAKA
1.       Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Angkasa Bandung, 2003
2.      Daulay, Kedah : Pustaka Darussalam, 2000, Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara,  
3.      Rineka Cipta, Jakarta, 2009 Hemiati, Dinamika Islam Asia Tenggara, Suska Press, 2008
4.      http://www.ikdar.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=53 Sembodo Ardi Widodo, Kajian Filossofis Pendidikan Barat dan Islam