Munculnya Hewan Ini Sebagai Tanda Bahwa Kita Semakin Dekat Dengan Kiamat

– Bismillahirrahmanirrahim,Beriman kepada hari selesai yaitu hari selesai zaman merupakan salah satu rukun iman dan merupakan potongan paling utama dari beberapa potongan akidah. Bahkan, merupakan unsur terpenting sehabis keimanan kepada Tuhan swt.


Hari selesai atau hari selesai zaman yaitu hari berakhir dan hancurnya alam semesta. Segala yang masih hidup akan mati, langit dan bumi akan diganti, bukan lagi langit dan bumi yang ibarat sekarang.
Adapun mengenai waktu terjadinya selesai zaman itu, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, kecuali Allah. Tuhan swt. berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya : “Mereka menanyakan kepadamu perihal kiamat: “Bilakah terjadinya?” Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan perihal selesai zaman itu yaitu pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang sanggup menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. selesai zaman itu Amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. selesai zaman itu tidak akan tiba kepadamu melainkan dengan tiba-tiba”. mereka bertanya kepadamu seolah-olah kau benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan perihal bari selesai zaman itu yaitu di sisi Allah, tetapi kebanyakan insan tidak Mengetahui“. (QS. Al-A’raf : 187).
Meski demikian, Tuhan menunjukkan petunjuk kepada umat insan perihal gejala kehadiran selesai zaman tersebut.
Salah satu yang menjadi petanda akan datangnya selesai zaman yaitu munculnya hewan yang berjulukan Dabbah. Datangnya hewan Dabbah yaitu petanda lain diantara petanda lain yang paling terkenal, iaitu matahari terbit yang dari barat.
Binatang ini berjulukan Dabbah dan berkali-kali disebut Rasulullah SAW sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat. Selain Itu, Tuhan juga pernah menyebut Dabbah dalam Al-Quran.
“Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan seekor dabbah (binatang) dari bumi yang akan menyampaikan kepada mereka, bahwa gotong royong insan dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.“ (An-Naml: 82)
Dabbah disebut-sebut sebagai hewan melata yang keluar dari bumi, ia boleh berbicara kepada insan dan memilah-milah mana mukmin dan mana kafir.
Rasulullah SAW berkata bila Dabbah ini yaitu salah satu peringatan insan untuk segera bertaubat.
Sebab, ada beberapa petanda yang bila muncul maka pintu taubat akan ditutup. Salah satu diantara tanda ditutupnya pintu taubat tersebut yaitu munculnya Dabbah.
“Ada tiga kasus yang bila keluar maka tidak akan berkhasiat lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya; atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya. Ketiga kasus itu adalah: terbitnya matahari dari barat, Dajjal dan hewan bumi.“ (HR. Muslim)
Beliau juga pernah memberikan sabdanya: “Bersegeralah kalian berzakat (sebelum datangnya) enam kasus … (beliau menyebutkan di antaranya) dabbah.” (HR. Muslim).
Dabbah yang muncul tersebut akan bisa berbicara kepada insan dan lalu meletakkan tanda atau cap kepada wajah-wajah manusia.
Ia menunjukkan tanda pembeza antara orang beriman dan kafir. Tanda untuk orang yang beriman yaitu wajah yang bercahaya, sedangkan yang tidak, tandanya diberikan dibahagian hidung sebagai tanda kekufurannya.
Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Majma’uz Zawaid VIII / 7-8, daripada Huzaifah bin Asid secara marfu ‘, bahawa Dabbah akan muncul dari Makkah, keluar dari Masjid paling mulia. Kemunculannya menciptakan bumi bergetar.
“Dabbah akan keluar dari masjid yang paling besar, tatkala mereka (sedang duduk-duduk tiba-tiba bumi bergetar) saat mereka sedang demikian tiba-tiba bumi terbelah.”
Sahabat Pintar, Akan tetapi banyak perbedaan pendapat mengenai rupa dari bintang ini. Wallahualam bishawab

Sumber: apacerita.my