Pakaian Tradisional Masyarakat Berbudaya Melayu Kota Pekanbaru

Kebudayaan merupakan hasil kecerdikan dan karya manusia, baik berwujud maupun tidak berwujud. Dapat dikatakan juga bahwa kebudayaan itu sebagai “keseluruhan dari apa yang pernah dihasilkan oleh insan alasannya yaitu pemikiran dan karyanya”. Budaya yang berlaku di Negeri Pekanbaru yaitu sopan santun bersendikan syarak penuh dengan doktrin Islam. Maka yang dikatakan orang Melayu itu yaitu :…

Corak Budaya Melayu Di Pekanbaru Kota Bertuah

Apa itu kebudayaan? Kebudayaan yaitu ciptaan insan yang banyak sekali ragamnya menyerupai tradisi, kesenian, tombo, seni tari, dan banyak sekali upacara adab lainnya. Kebudayaan itu tetap dijaga oleh masyarakat pemegang kebudayaan itu sendiri yang selalu “hidup” ditengah-tengah masyarakat menyerupai kata pepatah “tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas”. Orang awam mengartikan kebudayaan dalam arti…

Kebudayaan Pelalawan

Kebudayaan Pelalawan Adat Adat Perkawinan 1.      Ketentuan Adat Sebelum Perkawinan Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, diberlakukan ketentuan sopan santun istiadat yang disebut sopan santun sebelum perkawinan. Empat hal yang perlu diperhatikan wacana sopan santun sebelum perkawinan, yaitu tujuan perkawinan, perkawinan ideal, syarat-syarat untuk kawin, dan cara-cara menentukan jodoh. a.       Tujuan Perkawinan Menurut adat, ada beberapa tujuan…

Budaya Kota Pekanbaru

Pengertian kebudayaan Kebudayaan= cultuur (bahasa Belanda)= culture (bahasa Inggris) berasal dari perkataan Latin “Colere” yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti culture sebagai “segala daya dan aktivitet insan untuk mengolah dan mengubah alam” Dilihat dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta “buddhayah”,…

Sutan Nan Agresif Dalam Randai Kabupaten Kuantan Singingi

Encik Afridayanti/SR Latar Belakang Cerita rakyat merupakan salah satu bentuk folklor. Cerita ini hidup dan tersebar di dalam masyarakat melalui penceritaan secara verbal dari generasi ke generasi. Menurut William R. Bascom (Danandjaja, 1984:50) dongeng rakyat tersebut sanggup berbentuk mite, legenda, atau dongeng dongeng. Sementara tokohnya sanggup berupa insan dan juga binatang, menyerupai pada dongeng fabel….

Sejarah Budpekerti Kuantan Singingi

EGI SEPTIA WINDARI / SR A.    Masa Kuno Negeri Rantau Kuantan dan Rantau Singingi yang merupakan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sekarang, walaupun sedikit terdapat perbedaan latar belakang sejarah lantaran terdiri dari Laras dan Rantau yang berbeda, namun dalam bentuk karakteristik adat banyak mempunyai persamaan. Sejarah adat Kuantan Singingi pada masa kuno berdasarkan sumber-sumber sejarah yang…

Budaya Melayu Masyarakat Bengkalis Dalam Adat Penyelenggaraan Jenazah

HADI PURNOMO/PBM/BI             Budaya Melayu memang tidak hanya idetik dengan Islam, akan tetapi juga adat masyarakat Melayu Kabupaten Bengkalis benar-benar perwujudan dari “Adat bersanding syara’, syara’ bersendikan kitabullah”. Ini memperlihatkan bahwa apapun bentuk adat istiadat orang melayu substansinya yakni anutan Islam. Dengan kata lain adat budaya yakni wadah, sedangkan nilai-nilai Islam yakni isinya. Asas ini…

Perjuangan Datuk Tabano Di Kabupaten Kampar

Fatimah/ SR Datuk Tabano ialah tokoh pejuang Kampar,  yang nama kecilnya Gandulo dilahirkan tahun 1869 disuatu kampung kecil serpihan kehulu sungai Kampar kanan yaitu kampung Uwai dikenegrian daerah Limo Koto Kampar, Ibunya berasal dari persukuan Melayu Datuk Tuo. Gandulo kecil merupakan salah seorang murid pengajian surau Jamiak, dikenal sebagai murid yang patuh dan berani.selain mencar…

Tradisi Ghatib Beranyut Di Siak Sri Indrapura

DEVI YENTI/PBM/BI Siak yaitu sebuah kabupaten di Provinsi Riau yang dulunya merupakan sentra kesultanan Islam terbesar di Riau yaitu Siak Sri Indrapura. Kata Siak Sri Indrapura, secara harfiah sanggup bermakna sentra kota raja yang taat beragama, dalam bahasa sansekerta, sri berarti “bercahaya” dan indera atau indra sanggup bermakna “raja”. Sedangkan pura berarti “kota” atau “kerajaan”….

Tata Upacara Sopan Santun Perkawinan Melayu Riau

RESMI ROZA/PBM/BI/5 Ajaran dan syariat agama Islam menjadi bab yang paling utama termasuk pada upacara sakral helat pernikahan, sehingga disebut Adat Melayu bersendikan Syarak, Syarak bersendikan Kitabullah. Oleh alasannya yaitu itu senarai pernikahan ini memaparkan susur galur akhlak istiadat pernikahan atau perkawinan masyarakat melayu yang mengarah kepada kepentingan upacara protokoler. Adapun tahapan – tahapan yang dilalui pada…

Kesultanan Inderagiri Zaman Belanda

Yedija Yosafat Tarigan /  SR Cikal-bakal berdirinya Kesultanan Indragiri tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Kerajaan Keritang. Nama Keritang diperkirakan berasal dari istilah “akar itang” yang diucapkan dengan lafal “keritang”. Sementara Itang ialah homogen tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di sepanjang anak Sungai Gangsal pecahan hulu yang menjalar di sepanjang tebing-tebing sungai. Sungai Gangsal mengaliri wilayah Kota…

Sejarah Dan Budaya Melayu Kota Tanjungpinang

ELFA TIANA/PBM/BI PENGERTIAN KEBUDAYAAN Kebudayaan berasal dari (bahasa sansekerta) yaitu “budayyah” yang merupakan bentuk jamak dari kata “budhi” yakni berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”. Pengertian kebudayaan secara umum ialah hasil cipta, rasa dan karsa insan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang mengkompleks yang meliputi pengetahuan, keyakinan, seni,…

Tari Rentak Bulian Yakni Budaya Melayu Indragiri Hulu

SUCI KUSPITA SARI/PBM/BI/5 Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansakerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan nalar manusia. Budaya ialah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak…

Tata Upacara Budbahasa Perkawinan Melayu Riau

RESMI ROZA/PBM/BI/5 Ajaran dan syariat agama Islam menjadi bab yang paling utama termasuk pada upacara sakral helat pernikahan, sehingga disebut Adat Melayu bersendikan Syarak, Syarak bersendikan Kitabullah. Oleh alasannya ialah itu senarai pernikahan ini memaparkan susur galur etika istiadat pernikahan atau perkawinan masyarakat melayu yang mengarah kepada kepentingan upacara protokoler. Adapun tahapan – tahapan yang dilalui pada…

Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu Di Wilayah Kecamatan Siak Sri Indrapura

elna riptin/PBM/BI/5             Ketika raja-raja Melayu masih berkuasa , budbahasa istiadat perkawinan ini terpelihara dengan baik oleh para hebat budbahasa istana, akan tetapi setelah Kesultanan Melayu Siak Sri Indrapura tidak berkuasa, budbahasa istiadat kebudayaan Melayu mulai mengalami perubahan dan tidak terpelihara dengan baik walaupun dalam masyarakat Melayu Siak budbahasa istiadat perkawinan masih dilaksanakan.             Ghalib…